Sluitsystemen

Sluitsysteem

Een sluitplan (sluitsysteem) kan van klein naar groot opgezet worden met het gewenste aantal sleutels. U kunt bijvoorbeeld met een hoofdsleutel toegang krijgen tot alle ruimtes en met een mono-sleutel de toegang beperken.

 

Sluitplan

Sluitplan vraagt maatwerk van klein naar groot, wanneer niet iedereen toegang mag krijgen met een en dezelfde sleutel voor een bepaalde ruimte kan een sluitplan (sluitsysteem) de oplossing voor u zijn.

 

Een Generaal-Hoofdsleutel-Systeem (GHS) bestaat uit een willekeurig aantal verschillende cilinders. Het geeft de mogelijkheid om gebruikers een verschillend niveau van toegangsbevoegdheid te verlenen.

Lockservice kan u altijd een systeem adviseren dat bij uw situatie past.

De grote mate aan verscheidenheid bij cilinders heeft ertoe geleid dat men is gaan zoeken naar combinatiemogelijkheden van cilinders, waaruit een aantal typen sluitsystemen zijn ontstaan. Binnen deze sluitsystemen kan worden gewerkt met verschillend sluitende cilinders en/of gelijksluitende cilinders.

Verschillend sluitende cilinders geven de zekerheid dat vrijwel geen andere sleutel toegang zal geven tot de betreffende cilinder en bieden daardoor een ruime mate aan veiligheid. Gelijksluitende cilinders worden toegepast als het werken met verschillende sleutels voor een aantal ruimtes te moeilijk of te omslachtig is. Alle toe te passen cilinders kunnen hierbij met dezelfde sleutel worden bediend. Hiernaast noemen we de mogelijkheden.

Gemeenschappelijke entree:

Een Centraalsluit-Systeem biedt het voordeel dat gemeenschappelijke toegangen bediend kunnen worden door een aantal verschillende sleutels. Een voorbeeld hiervan is een flatgebouw waar elke bewoner zijn eigen voordeursleutel bezit die dus geen toegang geeft tot andere voordeuren. Al deze verschillende sleutels kunnen echter de centrale cilinder van bijvoorbeeld de hoofdingang, de fietsenberging, de containerruimte, etc. bedienen. Desgewenst kunnen binnen elk appartement de cilinders gelijksluitend zijn.

Technische ruimtes:

Een Centraalsluit-systeem met beperkte hoofdsleutel is in principe hetzelfde als een centraalsluiting, echter hierbij kunnen bijvoorbeeld alle technische ruimtes, centrale toegangen en alle ruimtes die door een beheerder betreden mogen worden uitsluitend door de hoofdsleutel (moedersleutel) worden geopend.

Een Hoofdsleutel-Systeem bestaat uit verschillend sluitende cilinders, eventueel gecombineerd met gelijksluitende groepen cilinders, waarbij een sleutel, de zogenaamde hoofdsleutel, alle cilinders kan openen. Het Hoofdsleutel-systeem wordt gebruikt in grote gebouwen waar een centrale dienst overal toegang moet hebben.

Een Generaal-Hoofdsleutel-Systeem (GHS) bestaat uit een willekeurig aantal verschillende cilinders. Het geeft de mogelijkheid om gebruikers een verschillend niveau van toegangsbevoegdheid te verlenen. De generale hoofdsleutel past op alle sloten. Hierop volgen, naar behoefte, de hoofdgroepensleutel (HGS), de groepensleutel (GS) en de sleutels die slechts op een individueel slot passen (MS = mono-sleutel). Een of meerdere centraalsluitingen kunnen binnen een GHS sluitsysteem worden toegepast.

Gelijksluitende cilinders voor uw woning, schuur en garage:

Eén huis, meerdere ruimtes, één sleutel! De keuze voor het sluitplan (sluitsysteem a, b, c of d) wordt bepaald door de omvang van het project en de opbouw van de organisatie.

Heeft u een vraag?